Historiska Världar

Vikingatida krigare

Väska och bälte

Bälten, framför allt beslag och spännen från bälten, är bland de fyndgrupper som är absolut bäst bevarade i det arkeologiska materialet. I bältet hängde man pungar, väskor och redskap, mycket av detta har vi idag i våra fickor. Den här hirdmannen har en väska och en sax (eneggad kniv) i bältet, dessutom så har han stuckit in svärdet i bältet för att hålla det på plats.

Klicka på bilderna för större bild.

Bältet tillverkades i läder där man senare nitade fast spänne och remändesbeslag. I många fall har bälten från vikingatiden mängder med beslag, vilket kanske var viktigt för att visa sin status eller grupp-tillhörighet. I Mälardalen är det till exempel ibland österländska hjärtformade bältesbeslag i gravarna.

Bältesspännet är en replik av ett fynd på Björkö och remändesbeslaget har ett ringkedjeornament av vikingatyp.

Här är originalet som finns utställt på Historiska museet.

Det finns oerhört få fynd av vikingatida väskor, och de som finns ser mycket olika ut. Man kan nog sluta sig till att det förekommit väskor och att de har en ganska bred stilistisk variation. Många av väskorna verkar ha satts fast i bältet med en rem som lindats runt väskan ett varv, detta drag skiljer dem från väskor senare under medeltiden där de har hällor för bältet fastsydda.

Framsida

Baksida

Remtunga

Söm/p>

Man har skurit en skåra i lädret på baksidan för att locket ska vika sig där man vill.

Den här väskan har ett skuret och punsat mönster med motiv från ett rundspänne, i ringerikestil, vanligt 1000- 1040. Remändesbeslaget är i jellingestil och är alltså mellan 50 och 100 år äldre.

Referens

Det finns en väska från 800-talet som har påträffats i Tyskland. Den är av ganska enkel modell och har förmodligen använts för att bära med sig verktyg, mat och annat man kunde behöva. Remmen som man ska försluta väskan med, går från locken och runt hela väskan. Den är troligen både tillslutnings- och upphängningsanordning.