Sida 1 av 1

Polis eller liknande

InläggPostat: 7 februari 2008, 19:57
av MBN
Hejsan, jag undrar om det finns någon som vet: Vad hade man på medeltiden istället för polis????

InläggPostat: 7 februari 2008, 20:50
av Martin A
Hmm.. Stadsvakt, landsvakt osv? Någon direkt motsats till dagens polisväsende är jag väl tveksam till om det fanns?

InläggPostat: 7 februari 2008, 22:09
av Karin
De flesta i städerna var medlemmar i gillen och skrån. De hade interna regler som såg till att deras medlemmar inte drog skam över organisationen. En regel från St Örjans gille säger att att om man är osams med en gillesbroder eller -syster ska man inte ta det till stadens råd utan ta upp det med gillets ålderman istället. En annan regel talar om i hur stor utsträckning man ska hjälpa en gillesbroder att undkomma rättvisan. Det finns alltså ett råd i staden, som fungerar lite som en domstol. Där döms man till straff om man har brutit mot stadens lagar. Det måste ju också finnas någon som ser till att missdådarna infinner sig till rådet, men vilka som hade den uppgiften vet jag inte. "Domstolsprotokollen" från 1400-talet kallas tänkeböcker. Stockholms tänkeböcker ska gå att få låna, varifrån vet jag dock inte. Det kan hända att de råkar nämna saker om vem som haffade bovarna. Eller så kanske det är så enkelt att det står i lagtexterna.

Karin

InläggPostat: 7 februari 2008, 23:54
av Djingis Khan
Fogde och länsman är ju gamla medeltida ämbeten, och de närmaste motsvarigheterna till polisen som jag kan komma på

InläggPostat: 8 februari 2008, 00:20
av Johan Käll
Fast länsmannen på medeltiden var kungens representant i länet. Fogden ansvarade mest för insamling av skatter.

I staden fanns stadsvakten, var jobb mest var att se till att folk var innomhus efter att det ringts 'i vård' och att eldar var släckta på grund av brandrisken. Eftersom samhället var mycket samanbundet på denna tid var det nog så att familjemn till den förorättade såg till att den anklagade kom till doms. Hade man ingan anhöriga i trakten... var man trolige en löskeman eller kringresande. Dessa hade en väldigt svag rättslig ställning och sågs med misstro av folk. Hände något i trakten var det dessa som fick skulden. Undersökningar av medeltida rätt visar att det var otroligt mycket större risk att bli dömd till döds om man var utsocknes. Kom man från bygden hände det sällan.

längre ut på landsbygden var det hårda bud. Där låg lag i spjutstångs ände.

InläggPostat: 8 februari 2008, 12:07
av Matti
Det fanns ju inom bondestånden en stor skillnad mellan bönder och bönder. Dessutom hade bönderna sina tingssamlingar som senare blev tingsrätten. Så nog fanns det dömande lag på landsbygden, och lägre lagmän fanns troligen i alla socknar.
Hur det var med and reell ordningsmakt, det är en annan fråga, men det skiljde sig knappast från hur det fungerat åtminstone sedan vikingatid. Din släkt fick hjälpa dig, och säkert kunde mer inflytelserika bönder hjälpa en mindre bemedlad bonde för att få mer "goodwill" och stöd. Vi vet så fruktansvärt lite om bondesamhällets funktioner, men det vi vet pekar på ett starkt lokalsamhälle som inte blandade in kungamakt och annan överhet i onödan.
Skulle man klämma åt fredlösa och rövare torde man säkert ha anordnat ett hederligt "Posse". Man hade ju inget emot att puckla på fogdedrängar om de blev för besvärliga, så varför skulle man vara mild mot fredlösa?
Som sagt, rätten satt i spjutstångs ände, men det fanns antagligen mekanismer inom bondesamhället som på något vis hanterade situationen utifrån gammal sedvanerätt.

Samerna hade länge så kallade "kåtadomstolar" där de själva skipade rättvisa och som inte sågs med blida ögon av statens rättsväsende. Bönderna hade tillgång till ett eget officiellt rättsorgan, tinget, som de nog visste att bruka.

InläggPostat: 8 februari 2008, 17:48
av Johan Käll
Jo, vad jag menade med 'längre ut på landsbyggden' var 'obygden' utanför bondesamhällena, utanför 'där längst går horn och klövar', som det heter i lagtexten. De djupa skogarna... Kolmården, Tiveden...

InläggPostat: 8 februari 2008, 19:09
av Frej
Haha, man har allt lite olika definitioner av "djupa skogar" ändå.

InläggPostat: 8 februari 2008, 22:07
av Johan Käll
Jo.. men under medeltid var det dessa som var det. Att resa genom Kolmården tog två dagar. Den var känd för att vara bemängd med Rövare och allsköns stigmän lurkar och vittert. Sverige delades in i nedanskog och ovanskog efter dessa två skogar. Och.. kolmården är inte så liten... jag skulle nog kalla den rätt stor även nu.

InläggPostat: 9 februari 2008, 08:51
av Frej
Jovisst, absolut & folk från norra Sverige skulle nog kunna ha en del invändningar mot det jag kallar djup skog hemma i Värmland :)

InläggPostat: 9 februari 2008, 09:57
av Matti
Ja, här i sörland har ni ju bara små fina dungar! Annat järe hemmavid! Dä ha vi skoar som i så djupa att fan själv går vilse! :P

InläggPostat: 9 februari 2008, 11:12
av Skalde-Tord
Här har vi djup skog minsann.
Svarar som norrlänning då.
Full med otyg och vilddjur, så är man vek i hjärtat ska man inte ge sig ut.