Sida 1 av 2

Nässelfibrer - Nældefibre

InläggPostat: 28 april 2003, 06:50
av Lasse C
Hej!
ÄR det någon som vet något om användningen av nässelfibrer under medeltiden? Det gamla ordet "nättelduk" kommer ju t ex av det.

Jag har hört sägas att nässelfibrer är mjukar och finare än lin, men bra mycket svårare att få fram och bereda. (J-igt lättodlat, förstås, det är ju alltid nåt... [;)])

Att det använts i tågvirke vet jag, men mindre om tyger. Jag vet också att det från 1600-talet lär finnas en föreskrift om att hustrur till flottans officerare "icke fick nyttja det fine netteltyg till underkläder" eftersom detta behövdes till segelduk till mindre segel, typ toppsegel, mindre stagsegel, etc - men, som sagt: under medeltiden?

Lasse C

InläggPostat: 30 april 2003, 17:36
av Ny Björn
Det som främst behövs är fiberanalyser av "linne" i arkeologiska och kyrkliga textiler. Speciellt i den förra gruppen så är det hart när omöjligt att säga vad som är lin, hampa, nässla osv med basis på okulär bedömning - det som behövs är i allmänhet att fibrernas tvärsnitt granskas i mikroskop. Medeltid är inte min period, men jag vet att det finns ett vikingatida fynd av nässelfibrer i trådform från Bornholm (Nørre Sandgård).

Både Lejre och Bäckedal har ägnat nässelfiber en hel del uppmärksamhet - för Lejres del finns en del resultat i "Arkæologiske eksperimenter i Lejre " från 1996 i kapitlet "Oldtidens brændenældeklæde" av Ulla Mannering. Bäckedalingarna är det värre med - de har lite svårt att komma ihåg att man skall publicera sina rön ibland... -men det går alltid att maila Ellinor och fråga ([url="mailto:"]ellinor punkt sydberg snabela jll punkt se[/url])

Hälsar

/N B (som skrev sin B-uppsats i arkeolgi just om brännäslor - men det är preskriberat nu...[xx(])

InläggPostat: 30 april 2003, 18:15
av Arild Krake
Bara lite kurosa.

När jag gick på Bäckedals foklhögsskola så sa en av fröknarna att hon efter vintern hittat ett bestånd nässlor som ej böjt sig under snön under vintern då de vuxit under en gran. När hon tog i dem och gnuggade så föll träämnet bort och i handen hadde hon fina blånor. Nässlorna hadde med andra ord rötats perfekt av naturen.

Ludvig

InläggPostat: 30 april 2003, 21:38
av Martina
Jag har experimenterat både med nässla och humle, även om man knappast kan kalla resultatet lyckat. Av nässlan blev det ganska grova blånor och av humlen endast grov bast som inte dög till annat än rep. Det finns såvitt jag vet inga bevarade berättelser om hur man tog tillvara på och beredde nässla i forna tider, men man behärskade otvivelaktigt konsten mycket väl. Nättelduk övergick redan tidigt från att vara benämningen på nässeltyg, till att allmänt beskriva ovanligt tunt, fint tyg.

Martina

InläggPostat: 4 maj 2003, 19:27
av elin
Om man med "forna tider" nöjer sej med 1700-talet så finns beskrivningar citerade i en artikel av hemslöjdschefen Stina Rodenstam 1917. Läs mer i Astrid Uddholts "Nässlor - användbara till mycket mer än nässelsoppa". ISBN 91-971815-3-6. Uddholt hämtar också uppgifter från Hoppes "Karda, spinna och färga" samt Grenander-Nybergs studieplan till "Linboken": "Långt lin". [:)]

InläggPostat: 3 november 2003, 12:30
av Othello
Jag undrar också över nässeltyg och nässelfibrer<font face="Verdana"></font id="Verdana"><font size="1"></font id="size1"><font color="orange"></font id="orange">
Det påstås att tyskarna byggde maskiner för att ta hand om nesselfibrer under första världskriget. På Uleoborgs universitet har man gjort försök med att köra fibrerna i maskiner gjorda för lin. Eftersom nässelfibern är tunnare så blir det problem. Jag har pratat med en avdankad grönavågare som berättade att fattigt folk från slutet av 1800 talet framställde tyg av nässla gröna vågare intervjuade dessa och lyckades göra nässeltyg själva efter deras instruktioner någon gång på 70-80-talet. Att fråga om vad som gjordes under medeltiden blir då ointressant. Om allt slags tyg sedan barkades tålde det sol vind och vatten

InläggPostat: 3 november 2003, 15:03
av Lasse C
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Othello</i>

Att fråga om vad som gjordes under medeltiden blir då ointressant.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Varför då? Om det nu råkar vara så att det är vad som gjordes under medeltiden man faktiskt vill veta något om?

InläggPostat: 6 november 2003, 23:51
av Åsa vävare
Detta är långt från medeltiden, men kan väl ses som en kuriositet.

1921 kom ett litet häfte "Brännässlans förekomst och lämplighet såsom spånadsämne" utgiven av kommerskollegium. Det är ett "transumt av en utredning verkställd av professor H.J.B. Juhlin-Dannfelt och civilingenjören H.Hagberg i egenskap av särskilt tillkallade sakkunniga." "Utredningen i dess helhet har med utlåtande den 29 augusti 1921 av kollegium överlämnats till Kungl. Maj:t."

Man går igenom brännässlans förekomst i Sverige, odling och skörd i Tyskland, olika sorters beredning (kemisk och mekanisk), utsikter för en svensk nässelindustri mm. Den mynnar ut i att "ett återupplivande av den gamla netteldukstillverkningen såsom hemslöjd är därför ingalunda otänkbar", men frågan om fabrikstillverkning ställer sig annorlunda.

Detta är ett sammandrag av 14 sidors snabbläsande - främst av rubriker.

InläggPostat: 11 november 2003, 00:12
av Gabriel
Hej,

Jag har för mig att i Troels-Lunds "Dagligt liv i Norden på 1500-talet" omnämns nässelfibrer. Kanske finns där en någon intressant referens.
_
Gabriel

InläggPostat: 23 november 2003, 23:57
av Åsa vävare
Detta hittade jag om nässeltyg
http://www.addesign.nu/

InläggPostat: 30 maj 2004, 20:06
av Angus Maciomhair
Inklippt från en nystartad tråd, även den med namnet "Nässelfibrer?"
Jag har sagt det förr och säger det igen: Använd forumets sökfunktion!
/Angus

***inklipp***
Varja
Posted - 28 May 2004 : 14:24:19
Nu är jag nyfiken! I boken "Fiberväxter från hela världen"
(Utgiven av Lunds universitets botaniska trädgård. Författare Engstrand, Widén och Hult, 1993) står det att man i fynd från yngre bronsåldern (Voldtafte, Danmark) hittat tuskaft som man trodde var linne men som visade sig vara av brännässlor! De berättar också att det under 16-1700 anlades nässelgårdar där man odlade brännässlor för fiberproduktion och att nässelfibrerkonkurrerades ut av linne och bomull i mitten av 1800-talet. Hur vanliga är den typen av fynd under olika tidsperioder? Finns det någon som kan rekommendera mig bra läsning på området? Användes andra fibertyper också?

***slut inklipp***

InläggPostat: 1 juni 2004, 06:44
av Lasse C
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by </i>

Nässelfibrer (-tyg) användes ibland till tyskarnas uniformer under 2a världskriget som ett surrogat för linne, bomull etc...
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Lite lustigt att det fick fingera som "ersättning", med tanke på att de gånger jag läst om tyg av nässelfibrer har det ingalunda varit fråga om sekunda kvalitet i brist på bättre, snarare tvärt om!
Där ser man...

LC

InläggPostat: 1 juni 2004, 08:33
av Karin
Kan det vara så att nättelduk tar längre tid att framställa än lintyg, och det är därför man valde lin i första hand?

Karin

InläggPostat: 1 juni 2004, 10:59
av Lasse C
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Karin</i>

Kan det vara så att nättelduk tar längre tid att framställa än lintyg, och det är därför man valde lin i första hand?

Karin
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Mycket troligt! Utifrån det (synnerligen lilla) jag vet om framställning av nässelfibrer är de ganska känsliga och påtagligt svårare att bereda än lin.

LC

InläggPostat: 1 juni 2004, 14:27
av Varja
Kul läsning! Tack för att du rotade i arkivet åt mig! [;)]

Så humle och nässlor... Finns det fler exempel på "udda" (nåja... för oss åtminstone) fiberkällor just vad gäller textilier?